Skor

Blåsa

Blåsa

Så här kan det se ut om man är pronerare. En blodblåsa som uppträder för att man belastar den delen av foten mer än vad som är lämpligt – pronerar.

Bookmark the permalink.